Presentations

19/09/2023

CYPE Konstrukcje Stalowe – szkolenie organizowane przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa

Podczas tego szkolenia dokonamy prezentacji szeregu programów CYPE, które pozwolą Wam w pełni przygotować opracowanie projektu, uwzględniając wymiarowanie, obliczenia i produkcję konstrukcji stalowych w oparciu o przepływ pracy Open BIM. 

Szkolenie rozpoczniemy od zaprojektowania i obliczenia konstrukcji za pomocą programu CYPE 3D. Następnie, eksportując otrzymane wyniki do programu StruBIM Steel (za pośrednictwem platformy BIMserver.center), zdefiniujemy i obliczymy połączenia konstrukcji za pomocą programu CYPE Connect. Na koniec skomponujemy rysunki zawierające wszystkie informacje o konstrukcji, a także wygenerujemy plik IFC EM.11.

Don't miss out on this opportunity! Book your place now.