Presentations

10/04/2024

Metodologia Open BIM per a projectes d’Edificació amb CYPE

Hem organitzat una jornada presencial per presentar-vos els conceptes bàsics i les últimes novetats de les nostres eines de modelatge arquitectònic, estructures i gestió de projectes.  La versió 2024 de CYPE està repleta de noves opcions que faciliten als professionals la transició de la tecnologia CAD als fluxos de treball BIM. Contingut de la presentació: 

  1. Introducció al flux de treball Open BIM.
  2. Principis bàsics del modelatge arquitectònic.
  3. Interaccions entre el model arquitectònic i l’estructural.
  4. Composició de plànols del projecte a partir de models BIM.
  5. Amidaments i pressupostos.
  6. Coordinació de projectes i gestió de models BIM federats en el núvol.

Don't miss out on this opportunity! Book your place now.