Presentaciones

14/11/2023

Metodologia Open BIM per a projectes d’Edificació amb CYPE