CYPE 3D: Odporność ogniowa dla pojedynczych elementów

Plus d'informations:

CYPE 3D, oprócz przeprowadzania ogólnej weryfikacji odporności ogniowej, umożliwia wybór powierzchni narażonych na działanie ognia dla poszczególnych profili stalowych i drewnianych. Ponadto, dla profili stalowych, program uwzględnia współczynnik kształtu.

Recommandé: